Kosten Remedial Teaching

De kosten voor remedial teaching bedragen € 57,50 per uur, vrij van BTW (drie kwartier samen met het kind, een kwartier voorbereiding en verwerking).

Het is ook mogelijk om twee keer per week een half uur te plannen à € 35,00 per half uur.