Praktisch

Praktische info

Beroepsvereniging:
De therapeut van Kind in balans is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (www.nvpmkt.nl) onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (www.vaktherapie.nl) en de Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (www.rbcz.nu) Men hanteert een beroepscode, heeft een Klachten regelement en voldoet aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Link naar FVB klachtenregelement

Link naar NIBIG klachtenregelement

Als Remedial teacher ben ik ingeschreven bij de Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers (www.lbrt.nl). Remedial Teaching kan niet worden vergoed via de ziektekostenverzekering.

Landelijke registratie:

Vektis, het landelijk Informatieorgaan Zorgverzekeraars Nederland. Registreert de gegevens van alle zorgverleners in Nederland in het AGBZ-bestand (Algemene Gegevens Beheer Zorgverleners).

Kind in Balans
C.J. van de Giessen

KvK 51038706
BTW ID nummer NL 002109991B38
RBCZ 809153R
Lidmaatschap nummer NVPMKT/ FVB 6035
Kwaliteitsregistratienummer SRVB 6035

Openingstijden:

Maandag tot en met donderdag van 8.30-17.00 uur.