Voor wie?

Kind in Balans  is er voor kinderen met leerproblemen en daarmee samenhangende problematiek.
Het kan bijvoorbeeld gaan om kinderen die

  • moeite hebben met rekenen, spelling, lezen, begrijpend lezen of schrijven
  • dyscalculie of dyslexie hebben
  • faalangstig zijn
  • moeite hebben om zich te concentreren
  • een zwakke werkhouding hebben
  • onderpresteren (dus op school niet laten zien wat ze kunnen)