Wat is Psychomotorische Kindertherapie?

Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

Maatwerk
In de therapie stemt de therapeut af op het ontwikkelingsniveau van het kind en speelt in op de behoeftes en gevoelens van het kind. Zo kan het accent in de therapie liggen op:

  • Samen met het kind stilstaan bij het “ik”: “wie ben ik?”; “wat wil ik?”; “wat kan ik?” en “wat voel ik?”.
  • Het leren grip krijgen op zijn eigen emoties.
  • Het sociale functioneren.
  • Cognitieve vaardigheden zoals planmatig werken.

De therapeut heeft daarbij keuze uit een breed aanbod van middelen, zoals bewegen, lichaamsgerichte oefeningen, spel, muziek, ritme en creatieve materialen. De therapeut zet het middel in waarmee het kind zich het beste kan uiten.

De veilige therapeutische omgeving en de deskundige reactie van de therapeut brengen een veranderingsproces tot stand. Het kind krijgt de kans om nieuwe ervaringen op te doen en/of negatieve ervaringen te verwerken.

Transfer
Samenwerking met ouders en anderen uit de leefomgeving van het kind, ondersteunen het proces en zorgen ervoor dat ouders en kind weer in staat zijn op eigen kracht verder te gaan.