Wat is Remedial Teaching

Ieder kind wil graag leren. Soms gaat dit niet vanzelf. Hierdoor kan het kind onzeker worden en het plezier in leren verliezen.

Het is belangrijk dat kinderen ervaren dat leren, op de manier die bij hen past, leuk kan zijn! Door passende vaardigheden, veelvuldige succeservaringen en aantoonbare vooruitgang zal het kind beter in zijn vel zitten en meer open staan om op school te gaan leren.  In contact met het kind gaat de remedial teacher op zoek naar plezier en structuur in het leerproces. Een hechte samenwerking tussen ouders, leerkrachten en eventuele andere betrokkenen is daarin erg belangrijk

  • Heeft uw kind moeite met rekenen?
  • Krijgt het de werkwoordspelling maar niet onder de knie?
  • Komt het lezen niet op gang?
  • Heeft uw kind dyslexie begeleiding nodig?
  • Heeft u het idee dat het werk op school te moeilijk is voor uw kind?
  • Of denkt u juist dat uw kind meer kan dan het laat zien?
  • Denkt u dat uw kind faalangstig is?
  • Lukt het in de klas vaak niet om het schoolwerk op tijd af te hebben?
  • Of gaat uw kind de laatste tijd niet meer met plezier naar school?

Kind in Balans biedt begeleiding aan kinderen bij wie leren anders gaat. Die begeleiding wordt op verschillende manieren geboden. Wanneer een kind een duidelijk leerprobleem heeft is het mogelijk remedial teaching op te starten. Na een intake gesprek worden de gegevens verzameld die er zijn over het leren en wordt besloten, in overleg met de ouders, of nader onderzoek nodig is. Hierna maakt de remedial teacher een handelingsplan en gaan we aan de slag. De begeleiding kan hier in de praktijk plaatsvinden, maar in overleg ook op school.