Kosten Psychomotorische Kindertherapie

Het tarief voor Psychomotorische Kindertherapie en/of ouderbegeleiding is € 85,00 per uur.

De onderzoeksfase binnen de Psychomotorische Kindertherapie bestaat uit: 1 uur intakegesprek, 3 uur observatie in de praktijkruimte, de verwerking van de gegevens en het schrijven van het onderzoeksverslag (à € 175,00) en 1 uur bespreking van het verslag samen met het behandeladvies. Na de onderzoeksfase beslist u definitief of u het besproken behandeltraject wilt inzetten. Indien nodig wordt de onderzoeksfase aangevuld met een observatie op school tegen het standaard uurtarief. Hierbij wordt ook de reistijd in rekening gebracht.

Bij ouderbegeleiding is het eerste gesprek een intake, waarbij de aandachtspunten samen met u in kaart worden gebracht.

Psychomotorische kindertherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed in het aanvullende verzekeringspakket onder alternatieve zorg.  https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/vaktherapie  geeft hier informatie over en kijk in uw polis wat voor u verder van toepassing is. U kunt, als u niet voor vergoeding in aanmerking komt, de gemaakte kosten aftrekken als bijzondere ziektekosten bij uw belastingaangifte.

Natuurlijk kan het voorkomen dat u/ uw kind ziek wordt of dat een gemaakte afspraak om andere redenen niet nagekomen kan worden. U dient dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdige annulering wordt de eerste keer 50 % van de kosten in rekening gebracht. Een volgende keer zullen de volledige kosten in rekening worden gebracht. De kosten van deze annulering kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Ouders verplichten zich met het ondertekenen van het behandelcontract tot het zorg dragen voor de betaling van de maandelijkse factuur.

Aan bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend.