Wie ben ik?

Mijn naam is Carin van de Giessen. Ik ben getrouwd en wij hebben drie zonen.

Na in 1991 de Pedagogische Academie voor Basisonderwijs te hebben afgerond, ben ik als leerkracht in het basisonderwijs begonnen. Daar heb ik 28 jaar met veel plezier gewerkt.

In al die jaren heb ik affiniteit gehad voor de kinderen met een andere zorgbehoefte. Ik heb in 1994 de tweejarige opleiding  voor Remedial Teaching gevolgd, zo kon ik nog beter aansluiten bij de kinderen met specifieke leerbehoeften.  Naast het voor de klas staan, heb ik veel Remedial Teaching gegeven aan individuele en groepjes kinderen. Verder heb ik  mij gespecialiseerd in het werken met kinderen die juist behoefte hebben aan verdiepende/verbredende lesstof (meerbegaafde  en hoogbegaafde kinderen). In de jaren die volgden merkte ik steeds meer dat het leren van kinderen nauw samenhangt met  zelfvertrouwen (de psyche), de mogelijkheden en onmogelijkheden in bewegen, het gedrag van het kind en zijn omgeving. Ik besloot om mij meer te gaan richten op het therapeutisch werken met kinderen.

Zo heb ik uiteindelijk de opleiding tot Psychomotorisch Kindertherapeut gevolgd bij Le Bon Départ en in juni 2010 afgerond. Tijdens het afronden van de studie heb ik  mij gespecialiseerd in ‘Rouwverwerking bij kinderen’.

Vol enthousiasme heb ik  de stap genomen een eigen praktijk te beginnen voor Psychomotorische Kindertherapie en Remedial Teaching. De naam Kind in Balans omvat het in balans zijn van de emotionele, de (senso)motorische, de cognitieve en de sociale ontwikkeling van kinderen. Mijn uitdaging is het om kinderen en hun ouders die op een of meerdere gebieden uit balans zijn, te helpen hun evenwicht (weer) terug te vinden.

Als geregistreerd therapeut, systeemtherapeut en remedial teacher volg ik jaarlijks opleidingen en studiedagen om up-to-date te blijven over de nieuwste ontwikkelingen op mijn vakgebied. Hiervoor heb ik o.a. de volgende cursussen en studiedagen gevolgd:

  • Opleiding tot Systeemtherapeut
  • Oplossingsgerichte therapie
  • Video Interactie Begeleiding
  • Hechtingsproblematiek van Truus Bakker, Symbooldrama/ dagdroom therapie
  • Rots en Water (psycho-fysieke weerbaarheidstraining),
  • Therapie in beeld (contextueel werken)
  • Hechtingsgerichte gezinstherapie
  • Dyslexie (lees- en spellingproblemen)
  • Dyscalculie (rekenproblemen)