Psychomotorische Kindertherapie

Kosten Psychomotorische Kindertherapie:
Het tarief voor Psychomotorische Kindertherapie en/of ouderbegeleiding is € 72,50,- per uur.
Bij  ouderbegeleiding is het eerste gesprek een intake, waarbij de aandachtspunten samen met u in kaart worden gebracht.

De onderzoeksfase binnen de Psychomotorische Kindertherapie bestaat uit: 1 uur intakegesprek, 3 uur observatie in de praktijkruimte, de verwerking van de gegevens en het schrijven van het onderzoeksverslag (à € 140,-) en 1 uur bespreking van het verslag samen met het behandeladvies. De totale kosten van dit traject bedraagt € 490,-. Na de onderzoeksfase beslist u definitief of u het besproken behandeltraject wilt inzetten. Indien nodig wordt de onderzoeksfase aangevuld met een observatie op school tegen het standaard uurtarief. Hierbij wordt ook de reistijd in rekening gebracht.

Psychomotorische kindertherapie wordt door verschillende zorgverzekeraars gedeeltelijk vergoed in het aanvullende verzekeringspakket onder alternatieve zorg. Kijk in uw polis wat voor u van toepassing is.

Ouders verplichten zich met het ondertekenen van het behandelcontract tot het zorg dragen voor de betaling van de maandelijkse factuur.
Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten ontleend worden