Remedial Teaching

Kosten Remedial Teaching:
De kosten voor remedial teaching bedragen € 47,50 per uur, vrij van BTW (drie kwartier samen met het kind, een kwartier voorbereiding en verwerking).Het is ook mogelijk om twee keer per week een half uur te plannen à € 25,- per half uur.

Wanneer een gesprek op school wenselijk is wordt het eerste gesprek niet gerekend. De kosten voor eventuele volgende gesprekken bedragen
€ 30,- per half uur.

Ouders verplichten zich met het ondertekenen van het behandelcontract tot het zorg dragen voor de betaling van de maandelijkse factuur.
Voor afzeggingen binnen 24 uur wordt derhalve altijd het bovenstaande tarief in rekening gebracht.